Chương trình khuyến mãi của hệ thống

Chương trình mua 1 sản phẩm trong nhóm sản phẩm (Icy Watermelon, Icy Matcha Azuki, Kaya Cheese Pancake, Marinara Eggwich) sẽ được tặng 1 sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm với giá tiền thấp hơn trong nhóm sản phẩm này


Sampling: Dùng thử sản phẩm kem miễn phíGiảm 30% từ Pancake thứ 2Giảm 10% trên tổng hóa đơn 

Khi khách hàng check-in và chia sẻ hình ảnh Mr Bean trên Facebook với chế độ công khai sẽ được 10% trên tổng hóa đơn